Co z frankowiczami w Getin Banku w 2023 roku?

21.02.2023

Co z frankowiczami w Getin Banku w 2023 roku?

Dnia 30 września 2022 roku zapadła ważna decyzja w sprawie Getin Noble Banku. Bank ten został objęty procedurą przymusowej restrukturyzacji. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie była zaskoczeniem – wiele osób zaczęło jednak zastanawiać się nad tym, co dalej z kredytem frankowym w Getin Banku.

Kredyt frankowy w Getin Banku – co warto wiedzieć?

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że Getin Noble Bank może zostać objęty procedurą przymusowej restrukturyzacji. Wielu prawników już na długo przed decyzją BFG informowało – a raczej ostrzegało – klientów, że do restrukturyzacji może dojść, a to będzie wiązało się z pewnymi trudnościami dla frankowiczów.

 

Zgodnie z ustawą o BFG, wobec podmiotu objętego przymusową restrukturyzacją nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Co to oznacza w praktyce? Ogromne trudności dla osób, które chcą walczyć o unieważnienie swojego kredytu frankowego.

 

Niestety, kolejna ważna dla kredytobiorców informacja jest taka, że nawet w przypadku prawomocnego wyroku sądu, który nakazuje bankowi rozliczenie się z klientem (na przykład po unieważnieniu kredytu frankowego), nie będzie on egzekwowany. Nic dziwnego, że kredytobiorcy poczuli się nieco zagubieni.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny skierował pytania do TSUE

Nie ma wątpliwości co do tego, że ustawa o BFG budzi sporo wątpliwości. Warszawski WSA skierował do TSUE cztery pytania dotyczące decyzji BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Od odpowiedzi TSUE zależą losy wielu tysięcy frankowiczów – z pewnością jednak na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze trochę zaczekać. Czy to oznacza, że kredytobiorcy, którzy spłacają kredyt frankowy w Getin Banku, mogą jedynie czekać? Niekoniecznie.

 

Co mogą zrobić kredytobiorcy?

Choć sytuacja frankowiczów, którzy spłacają kredyt w Getin Banku, nie jest najlepsza, nadal warto działać. Jednym z rozwiązań, na które mogą – a nawet powinni zdecydować się kredytobiorcy, jest złożenie w sądzie wniosku o zabezpieczenie roszczeń. Celem wniosku jest dążenie do tego, aby sąd zwolnił kredytobiorcę z obowiązku spłaty kredytu aż do momentu, gdy zapadnie wyrok w sprawie – na przykład, gdy sąd podejmie decyzję o unieważnieniu kredytu.

 

Pozytywna decyzja sądu w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczeń to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie się przed działaniami syndyka w momencie, gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości Getin Banku.

 

Oczywiście tego typu wniosek stanowi dodatkowy element pozwu o unieważnienie umowy kredytowej. Nadal bowiem kredytobiorcy mogą składać takie pozwy. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom BFG o tym, że postępowania związane z kredytami frankowymi będą zawieszane, nadal toczą się one w normalnym trybie. Sądy wciąż wydają wyroki unieważniające kredyty frankowe w Getin Banku. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy nie zdecydowali się jeszcze na złożenie pozwu, nadal mogą to zrobić – choć z całą pewnością powinni się pospieszyć.

 

Kredyt frankowy w Getin Banku – warto działać jak najszybciej

Nie da się ukryć – sytuacja Getin Noble Banku jest bardzo skomplikowana i wiele wskazuje na to, że przymusowe postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się ogłoszeniem upadłości banku. Na szczęście osoby, które spłacają kredyt frankowy w Getin Banku, nadal mogą liczyć na unieważnienie swojej umowy kredytowej. Warto jednak jak najszybciej zdecydować się na złożenie pozwu, najlepiej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. Nie wiadomo bowiem, w jaki sposób sytuacja będzie się rozwijać.

 

Więcej informacji na temat kredytu frankowego w Getin Banku i pomocy frankowiczom w Częstochowie znajdziesz tutaj: https://frankowy-kredyt.pl/kancelaria-frankowa-w-czestochowie/

  • mat. pras.
Najnowsze artykuły