Coraz więcej klas na kwarantannie

30.11.2021

Coraz więcej klas na kwarantannie

Przybywa przedszkolaków i uczniów częstochowskich placówek oświatowych, które są objęte kwarantanną. A wszystko przez kolejne potwierdzone przypadki COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie grup w następujących jednostkach oświatowych:

– klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 2 XII;
– klasa Va w SP 29 przy ul. Rocha – do 2 XII;
– klasa Va w SP 31 przy ul. PCK – do 2 XII;
– klasa IIIb w SP 39 przy ul. Kopernika – do 2 XII;
– klasa Va w Prywatnej Lingwistycznej Szkole Podstawowej przy ul. Michałowskiego – do 2 XII;
– klasa Va oraz Vb w SP Akademii Soward przy ul. Legionów – do 2 XII;
– klasa Ia w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 2 XII;
– klasa IIIc-g w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 2 XII;
– klasa If/h w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 2 XII;
– klasa Ib, Id oraz IIIc w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei T.Kościuszki – do 2 XII;
– klasa IVc w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 2 XII;
– klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 3 XII;
– wszystkie klasy w SP 13 przy ul. Wręczyckiej – do 3 XII;
– klasa IIIa oraz VIIIb w SP 2 przy ul. Baczyńskiego – do 3 XII;
– klasa VIIIa w SP 19 przy ul. Orlej – do 3 XII;
– klasa Va oraz VIIb w SP 40 przy alei Jana Pawła – do 3 XII;
– klasa Ia w SP 42 przy alei Armi Krajowej – do 3 XII;
– klasa IVb oraz VIIb w SP 49 przy ul. Jesiennej – do 3 XII;
– klasa IVa w SP Akademii Soward przy ul. Legionów – do 3 XII;
– klasa Ie, IId, IIIg oraz IIIh w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei T.Kościuszki – do 3 XII;
– klasa IIe oraz IIIa w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 3 XII;
– klasa Ib w III Liceum Ogólnokształcącycm przy ul. Dąbrowskiego – do 3 XII;
– klasa IIIa w Zespole Szkół im W.Andersa przy ul. Targowj – do 3 XII;
– klasa IVc w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 3 XII;
– klasa IVi w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 3 XII;
– klasa IId oraz IVc w Zespole Szkół im J.Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 3 XII;
– klasa IIf w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 3 XII;
– klasa Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Najświętszej Maryi Panny – do 3 XII;
– klasa ITA w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella – do 3 XII;
– wszystkie klasy w Zespole Szkól im W.S Reymonta przy ul. Krakowskiej – do 3 XII;
– grupa Żabek w MP 13 przy ul. Gwiezdnej – do 4 XII;
– klasa Va w SP 54 przy ul. Kukuczki – do 4 XII;
– klasa VIIc w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 5 XII;
– klasy IV, V, VI, VII oraz VIII w SP 46 przy ul. Szamotowej – do 5 XII;
– klasa III w Zespole Szkół Technicznych przy alei Jana Pawła II – do 5 XII;
– klasa Ia w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei Kościuszki – do 5 XII;
– klasa Ib w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Augustyna – do 5 XII;
– klasa IIa w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Najświętszej Maryi Panny – do 5 XII;
– klasa IVc w SP 2 przy ul. Baczyńskiego – do 6 XII;
– klasa VIIa oraz VIIIa w SP 27 przy ul. Rozdolnej – do 6 XII;
– klasa IIb w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kościuszki – do 6 XII;
– klasa IIIL-g w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 6 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

  • kg
Najnowsze artykuły