Coraz większa popularność kierunków technicznych

26.08.2022

Coraz większa popularność kierunków technicznych

Jak wynika z danych częstochowskiej oświaty, technika i szkoły branżowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tegorocznej rekrutacji chęć kształcenia w kierunkach technicznych wyraziło ponad 3100 absolwentów szkół podstawowych.

– Biorąc pod uwagę takie zainteresowanie kierunkami technicznymi, liczbę miejsc w publicznych technikach zwiększono o 400, tworząc 13 dodatkowych klas, a w miejskich szkołach branżowych przygotowano 7 oddziałów więcej niż rok temu – informuje częstochowski magistrat – Wśród kierunków technicznych najbardziej popularna okazała się informatyka (Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych). Natomiast najmniej popularne to elektryka i energetyka (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych), technik mechanik, technik pojazdów samochodowych (Zespół Szkół Samochodowych) oraz ,,mundurowy’’ technik-ekonomista (Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego).
Po wstępnej rekrutacji w 78 oddziałach w technikach zostało 50 wolnych miejsc – dodaje Urząd Miasta Częstochowy. Podczas tegorocznej rekrutacji najbardziej rozchwytywane były specjalizacje związane z branżą motoryzacyjną, takie jak mechanika pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych w branżówce Zespołu Szkół Samochodowych. – Za przyszłościowy uznano też zawód magazyniera-logistyka w Branżowej Szkole I stopnia w ZSTiO im. S. Żeromskiego, kucharza-ucznia w ,,Gastronomiku’’, montera zabudowy i robót wykończeniowych w Branżowej Szkole I Stopnia w ZST oraz operatora obrabiarek skraw CNC i elektryka z elementami fotowoltaiki i inteligentnych domów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Uzupełniającego. Nadal są miejsca na popularnym do niedawna fryzjerstwie (ZSTiO), cukiernictwie i kelnerstwie w Branżowej Szkole I Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicznych, czy na nowym kierunku mechanika motocyklowego w CKZiU. W szkołach branżowych pozostało jeszcze 68 wolnych miejsc – podsumowuje magistrat i informuje, że wciąż istnieje możliwość podjęcia nauki w technikach niepublicznych, gdzie pozostało jeszcze 169 miejsc.

  • mat. pras. opr. pn
Najnowsze artykuły