Covid-19 w placówkach oświatowych w gminie Mykanów

07.10.2020

Covid-19 w placówkach oświatowych w gminie Mykanów

Część placówek z gminy Mykanów musiała przejść na naukę w trybie zdalnym bądź hybrydowym. U jednej z nauczycielek, która pracowała w kilku miejscach, potwierdzono zakażenie Covid-19. Pozytywny wynik testu miało również jedno dziecko z lokalnej placówki oświatowej. Kwarantanną może zostać objętych nawet 500 osób.

W związku z zaistniałą sytuacją:

  • Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie pracuje w trybie zdalnym;
  • Szkoła Podstawowa w Borownie – uczniowie klas 4-7, częściowo klas 1-3, a także dzieci, które w piątek przebywały na świetlicy uczą się w sposób zdalny;
  • Szkoła Podstawowa w Mykanowie – uczniowie klasy 2 uczą się w sposób zdalny. Do szkoły nie przychodzi również kilkoro uczniów z innych klas;
  • Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej zostało zamknięte;
  • Przedszkole w Mykanowie również zostało zamknięte.

Decyzja o ograniczeniach w funkcjonowaniu placówek oświatowych podjęta została przez dyrektorów placówek w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie.

  • kg
Najnowsze artykuły