Częstochowa. Dawny browar Kmicic został wystawiony na sprzedaż

10.02.2023

Częstochowa. Dawny browar Kmicic został wystawiony na sprzedaż

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wystawia na licytację teren dawnego browaru Kmicic w Częstochowie wraz z zabytkowymi budynkami. Cena wywoławcza nieruchomości to 2,6 mln zł, a szacunkowa wartość to 3,5 mln zł.

15 marca 2023 r. w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie odbędzie się licytacja terenu dawnego browaru Kmicic w Częstochowie. Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 2,0799 ha, oddane w użytkowanie wieczyste LCC S. A.

W skład nieruchomości wchodzą obiekty wpisane do ewidencji zabytków tj. budynek słodowni i maszynowni.

Oszacowana wartość nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3,45 mln zł, a cena wywoławcza 75% tej kwoty tj. 2,59 mln zł. Osoba, która chce przystąpić do licytacji powinna złożyć wadium w wysokości 10% oszacowanej wartości nieruchomości.

Więcej informacji na temat tego jak przystąpić do licytacji można znaleźć na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenie / Obwieszczenia o licytacjach.

  • mat. inf.
Najnowsze artykuły