Częstochowa dla Medyków. Miejski program stypendialny przedłużony

29.06.2023

Częstochowa dla Medyków. Miejski program stypendialny przedłużony

Do 30 września br. studentki i studenci mogą składać wnioski o stypendium w ramach programu „Częstochowa dla Medyków”. W trosce o poprawę opieki medycznej w naszym mieście czas jego realizacji został przedłużony do końca czerwca 2025 r. Kto może liczyć na finansowe wsparcie? Wyjaśniamy.

Wnioski o stypendium mogą składać studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się podjąć zatrudnienie (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim. Ponadto po raz kolejny o stypendium mogą starać się także studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II  stopnia – jednak dotyczy to tylko uczelni z terenu Częstochowy. Jak wyjaśnia częstochowski magistrat o stypendium mogą ubiegać się osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują się na pracę w częstochowskim szpitalu miejskim przez okres co najmniej 3 lat.

Ile wynosi stypendium?

– Stypendium dla studentów i studentek pielęgniarstwa wynosi 1 tys. zł miesięcznie, a dla studentów i studentek kierunku lekarskiego 2 tys. zł i jest przyznawane na okres 9 miesięcy. Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0 – informuje Urząd Miasta i zachęca do składania wniosków. Wraz z kompletem dokumentów należy je składać osobiście lub przesłać pocztą do 30 września 2023 roku na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

 

  • pn
Najnowsze artykuły