Częstochowscy pracodawcy świętowali wspólny jubileusz

12.12.2021

Częstochowscy pracodawcy świętowali wspólny jubileusz

Częstochowscy pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan spotkali się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II by świętować 30-lecie działalności.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, do przypomnienia początków formowania organizacji i przywołania najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na dzisiejszy kształt samorządu gospodarczego Częstochowy.
Dariusz Jadczyk, prezes zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, wręczył jubileuszowe nagrody. Wśród gości był obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie powstała w 1991r. z inicjatywy środowiska prywatnej przedsiębiorczości, mającej wieloletnią tradycję w naszym regionie. Zrzesza kilkudziesięciu pracodawców prywatnych działających w Częstochowie i na terenie byłego województwa częstochowskiego.

Jest organizacją niezależną od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych. Organizacja blisko współpracuje z Konfederacją LEWIATAN, z której programem i działalnością się utożsamia.

Regionalna Organizacja Pracodawców zajmuje się ochroną interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów samorządowych i administracji państwowej oraz związków zawodowych. Reprezentuje pracodawców w komisjach i zespołach problemowych na różnych szczeblach administracji. Prowadzi również szkolenia tematyczne dla członków i sympatyków organizacji.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły