Częstochowscy radni nie chcą finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Przyjęto uchwałę

16.12.2022

Częstochowscy radni nie chcą finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Przyjęto uchwałę

Częstochowscy radni chcą likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Argumentują, że z roku na rok coraz więcej uczniów rezygnuje z uczęszczania na te lekcje, a koszty organizacji zajęć nie maleją. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w tej sprawie.

TREŚĆ STANOWISKA:

W związku z rosnącymi, niezależnie od miasta, kosztami obsługi systemu edukacji, Rada Miasta
Częstochowy apeluje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy.
W częstochowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Częstochowa, jest
131 etatów nauczycieli religii (księży, sióstr oraz katechetów).

Roczne koszty wynagrodzenia nauczycieli religii w Częstochowie to 9 563 454 zł.
Wydatki ponoszone na naukę lekcji religii w szkołach w 70% (6 694 418 zł) finansowane są z subwencji
oświatowej, a w 30% (2 869 036 zł) z dochodów własnych miasta.
Rokrocznie coraz więcej uczniów rezygnuje z uczestnictwa w lekcjach religii, pomimo tego koszty
organizacji zajęć nie maleją. Wobec bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, przed którą zostały postawione samorządy, w tym Częstochowa, oraz dynamicznie rosnących kosztów obsługi systemu edukacji, zwracamy się z prośbą o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy.
Zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta nie jest projektem wymierzonym przeciwko żadnej religii ani przeciwko żadnemu kościołowi. Nasz apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań.
Jako samorząd, zmuszony do szukania oszczędności, zachowując tak duże środki z organizacji lekcji religii będziemy mogli przeznaczyć ten kapitał bezpośrednio na zadania budżetowe dla naszych mieszkańców.

 

  • pn
Najnowsze artykuły