Częstochowski magistrat ogłosił konkurs na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza

26.03.2024

Częstochowski magistrat ogłosił konkurs na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza

Urząd Miasta Częstochowy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza. Zainteresowani mogą składać dokumenty od 26 marca do 26 kwietnia 2024 roku.

Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną lub w ich nadzorowaniu; musi też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność i umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać w terminie od 26 marca do 26 kwietnia 2024 roku pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.

Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert – do 31 lipca 2024 roku. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Teatru im. Adama Mickiewicza oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45A, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.
Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego należy podać adres e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34/3707228 lub pod numerem  34/3707286.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy

 

FOT. Nadia Klabisz

  • źródło: UM Częstochowy
Najnowsze artykuły