Dachy do remontu

28.03.2022

Dachy do remontu

Dachy w sześciu placówkach oświatowych zostaną wyremontowane. Miasto ogłosiło przetarg skierowany do firm budowlanych. Oferty można składać do 11 kwietnia do godziny 9.00.

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie remontów dachów w sześciu placówkach oświatowych: SP 7, SP 9, SP 38, MP 35, MP 43 i SOSW nr 1.

Do końca letnich wakacji mają zostać wyremontowane dachy:
– sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwika Zamenhofa 23;
– budynku głównego segment A (od strony ul. Ogińskiego) i segment B (od strony ul. Sobieskiego) Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego 15;
– budynku Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56;
– budynku Miejskiego Przedszkola nr 35 przy ul. 1 Maja 5;
– budynku Miejskiego Przedszkola nr 43 przy ul. Czecha 17;
– budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów 54A.

Roboty budowlane wiążą się z ułożeniem nowego pokrycia dachowego, z wyremontowaniem kominów, daszków oraz z montażem obróbki blacharskiej, rynien i instalacji odgromowej.

Wydział inwestycji i Zamówień Publicznych UM – po upływie terminu składania ofert a przed otwarciem ofert – udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tymczasem czeka na oferentów.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły