Dodatek węglowy. Miasto przyjmuje wnioski, ale nie wypłaca pieniędzy, bo ich nie ma

15.09.2022

Dodatek węglowy. Miasto przyjmuje wnioski, ale nie wypłaca pieniędzy, bo ich nie ma

Częstochowskie Centrum Świadczeń przyjęło dotychczas 11 tysięcy wniosków o dodatek węglowy na kwotę ok. 33 mln złotych. Miasto wystąpiło już o przekazanie środków na wypłatę pierwszej transzy wsparcia dla osób, które wnioski złożyły najwcześniej, jednak pieniądze jeszcze z rządu nie dotarły.

Częstochowa jest jednym z wielu samorządów, który zmaga się ze zmianami w przepisach dotyczących dodatku węglowego oraz brakiem przekazania przez administrację rządową środków na wypłatę dodatków. Problem ten podjęło Biuro Związku Miast Polskich. W specjalnym komunikacie wskazano, że przekazanie w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym, zadania zleconego – wypłaty dodatku węglowego na podstawie pośpiesznie, niedbale przygotowanych i doraźnie uchwalonych przepisów – powoduje ogromne problemy. Zdaniem ZMP wynika to z fatalnej jakości ustawy oraz braku środków na wypłaty. Jak wiadomo, dotychczas nie przekazano żadnych dotacji na to zadanie. – Wkrótce po uchwaleniu ustawy okazało się, że wymaga ona natychmiastowego poprawienia, przede wszystkim dla uszczelnienia procesu. Ustawę już zmieniono w Sejmie, ale Senat wprowadził poprawki, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Potem niezbędny jest podpis Prezydenta. Zakładając maksymalną sprawność tych działań należy mieć nadzieję na szybkie wejście w życie zmian. W ramach ratunkowej nowelizacji wprowadzono przepis, który wprowadza możliwość wypłacania dodatku w terminie dwóch miesięcy od prawidłowego złożenia wniosku, tyle że rozwiązanie to wejdzie w życie już po 17 września br., a więc po terminie wynikającym z aktualnego stanu prawnego – zauważa Biuro Związków Miast Polskich i dodaje – Faktyczny, choć ułomny stan prawny wymagałby od organów samorządu wypłacania dodatków, ale rząd apeluje, by zaczekać na wejście w życie korekty złych przepisów, stawiając organ wykonawczy gminy i jego służby w trudnym położeniu prawnym i społecznym.

Związek Miast  Polskich wskazuje na Art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego który mówi, że: „Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.” Oznacza to, że wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji na ten cel. Zdaniem regionalnych izb obrachunkowych samorządy powinny otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację zadań zleconych, a w przepisach nie przewidziano możliwości planowania i finansowania tych zadań ze środków własnych samorządu.

Dotychczas żaden samorząd nie otrzymał środków na wypłatę dodatków węglowych. Biuro Związków Miast Polskich zauważa, że w przypadku nieotrzymania środków wystarczających na wypłatę dodatków samorządy powinny informować wnioskodawców o przyznaniu dodatku z jednoczesną informacją o tym, że wypłata nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

 

  • opr. pn
Najnowsze artykuły