Dom Księcia ponownie zostanie wystawiony na sprzedaż

27.12.2022

Dom Księcia ponownie zostanie wystawiony na sprzedaż

Pierwsza próba sprzedaży nieruchomości zakończyła się niepowodzeniem – wtedy cena działek z kamienicą wynosiła 10,3 mln zł. Teraz miasto znacznie obniżyło cenę wywoławczą dla Domu Księcia z jego otoczeniem – w drugim przetargu, który zaplanowano na 27 lutego br. wynosi ona 7,5 mln zł brutto.

Pierwsze postępowanie, które miało miejsce zakończyło się niepowodzeniem. Wtedy cena działek z kamienicą wynosiła 10,3 mln zł. Budynek, o którym mowa znajduje się w ścisłym centrum, tuż obok dworca kolejowego i autobusowego. Dom Księcia jest zlokalizowany pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego.

Dom Księcia powstał ok. 1912 r. Powstał w wyniku zamówienie przez wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich. Od dłuższego czasu budynek jest wyłączony z użytkowania. W latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura 55 242 m3.
Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

– Ewentualna sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi w drugim przetargu 7,5 mln zł. Przetarg zaplanowano na 27 lutego 2023 r., termin wpłacenia wadium to 23 lutego – informuje Urząd Miasta Częstochowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

  • opr. nl
Najnowsze artykuły