Dom Księcia sprzedany! Rokowania wyłoniły kupca

26.09.2023

Dom Księcia sprzedany! Rokowania wyłoniły kupca

Przetarg na sprzedaż Domu Księcia rozpisywano już trzykrotnie, jednak bezskutecznie. W związku z tym władze miasta podjęły decyzję o przeprowadzeniu rokowań. W ten sposób wyłoniono kupca budynku przy Alei Wolności 44. Za nieruchomość zapłaci niewiele ponad 5 mln.

15 września w Urzędzie Miasta odbyły się rokowania na sprzedaż Domu Księcia, dzięki którym udało się wyłonić kupca nieruchomości – jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione nowym właścicielem budynku będzie Artur Szlufik. Zresztą, był on jedyną osobą dopuszczoną do uczestnictwa w rokowaniach. Cenę wywoławczą ustalono na poziomie 5 mln zł, ta osiągnięta w toku rokowań wyniosła zaś 5 000 100 zł brutto. Strony ustaliły, że płatność odbędzie się w II ratach. Pierwsza, wynosząca 3 500 070 zł, wpłynąć ma przed 15 grudnia 2023 r., kiedy zawarty zostanie akt notarialny. Druga rata, płatna do 29 września przyszłego roku, wyniesie 1 500 030 zł.

Dom Księcia projektu Brunona Paprockiego został zbudowany w latach 1912–1913 na życzenie księcia Michała Aleksandrowicza Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich. Od dłuższego czasu budynek jest wyłączony z użytkowania. W latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Okazały budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta – pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Mimo bardzo atrakcyjnej lokalizacji – sąsiedztwo dworców autobusowego i kolejowego, nikt od bardzo dawna nie wyraża zainteresowania niszczejącą nieruchomością. Całkowita powierzchnia użytkowa Domu Księcia wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura – 55 242 m3. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

 

fot. UM Częstochowy

  • opr. mz
Najnowsze artykuły