Dożynki w Gminie Poczesna

26.08.2022

Dożynki w Gminie Poczesna

W sobotę 20 sierpnia mieszkańcy gminy Poczesna wzięli udział w Dożynkach Gminnych, które odbywały się w sołectwie Zawodzie. Święto plonów rozpoczęło się od przemarszu dożynkowego korowodu, odprawiona została uroczysta msza święta polowa, a po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół „Zbóje”.

Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta ze sztandarami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji. Wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez: KGW Brzeziny Nowe, KEiR z Huty Starej B, KGW Huta Stara B, KGW Bargły, KGW Nowa Wieś, Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, KGW Huta Stara A, KGW Zawodzie, KGW Nierada, KGW Feniks ze Słowika, KEiR z Poczesnej, KGW Wrzosowa wraz ze Stowarzyszeniem Razem dla Wrzosowej. Po mszy świętej polowej, celebrowanej przez ks. prałata Jarosława Srokę, proboszcza parafii w Poczesnej, odbyła się część oficjalna wydarzenia. Przybyłych na uroczystość gości przywitał gospodarz Gminnych Dożynek – Wójt Krzysztof Ujma,  Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła oraz Starości Gminnych Dożynek – Anna Rak i Janusz Matusiak. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Wolski, Rolnicy, Sadownicy, Pszczelarze, ks. prałat Jarosław Sroka proboszcz parafii w Poczesnej, Prezes Anna Urbaniak z Zarządem Akcji Katolickiej, Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Paweł Ruksza Radny Miasta Częstochowa, Wiceprezes Zarządu Województwa Śląskiego Partii „Republikanie”, Piotr Dobosz Dyrektor Częstochowskiego Oddziału KRUS, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Krajowej Rady KGW, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie reprezentował Starszy Kapitan Paweł Zawiślak, Nadkomisarz Marcin Jeziorowski Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej, dh Zbigniew Strugacz Gminny Komendant Straży Pożarnej w Poczesnej wraz z Druhami, Aneta Sowińska Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Elżbieta Markowska Prezes Stowarzyszenia Częstochowskiego Amazonki, Jerzy Kędziora światowej sławy rzeźbiarz, mieszkaniec Gminy Poczesna, Radni Gminy Poczesna, Sołtysi, Przewodniczące wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrektorzy Szkół , Przedszkoli, Prezesi Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych wraz z Członkami, Dyrektor Domu Kultury i Biblioteki  Iwona Skorupa wraz z pracownikami, Sekretarz Gminy Poczesna Renata Smędzik, Skarbnik Gminy Poczesna Magdalena Kadłubek, Kierownicy referatów w UG, pracownicy Urzędu, mieszkańcy Gminy Poczesna, media, przyjaciele Gminy Poczesna. Zostały odczytany również listy gratulacyjne skierowane do Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujma i rolników od Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posła Szymona Giżyńskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mariusza Trepka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Starosty Gminy Jaszuny z Litwy Zdzisława Mażejko, zaprzyjaźnionej i partnerskiej Gminy Poczesna oraz Prezes Haliny Szymańskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po przemówieniach, punktem kulminacyjnym dożynek były prezentacje wieńców dożynkowych, degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych przez KGW i występy arystyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół „Zbóje”. Dożynkowe uroczystości w Zawodziu zakończyła zabawa taneczna i niezapomniane wrażenia. – Dziękujemy za przybycie gościom, samorządowcom, mieszkańcom Gminy Poczesna. Kierujemy nieustające podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń za przygotowanie smacznych stoisk i dożynkowych wieńców. Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz pocztom sztandarowym, które uświetniły dożynkowe uroczystości. Dziękujemy wszystkim, którzy nie szczędzili swojego wolnego czasu oraz pracy, aby włączyć się w przygotowanie tego świątecznego przedsięwzięcia. Dziękujemy za obecność i możliwość bycia razem – podsumowuje Gmina Poczesna.

Renata Smędzik

  • opr. pn
Najnowsze artykuły