Droga za 70 mln złotych

10.04.2022

Droga za 70 mln złotych

70 mln złotych zabezpieczono w budżecie na budowę drogi od przejazdu kolejowego w Koniecpolu do granic województwa śląskiego. Odcinek ma mieć długość 7 km.

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju, finansowaniu i bezpieczeństwa na drogach w Subregionie Północnym. Uczestniczyli w nim marszałek Jakub Chełstowski i lokalni samorządowcy, w tym burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga oraz starosta częstochowski Krzysztof Smela. Głównym tematem były inwestycje drogowe w tej części regionu. – Na remonty, modernizacje i budowy kolejnych odcinków w planach na lata począwszy od 2018 do 2024 roku województwo będzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł. To ogromna kwota, ale i także wiele realizowanych zadań – podkreślał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Przez gminę Koniecpol przebiegają dwie drogi wojewódzkie: DW 786 o długości 13,1 km i DW 794 o długości 4,4 km. W ramach poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 794 w 2016 roku wykonano poprawę odwodnienia w ciągu ul. Mickiewicza w Koniecpolu.

W latach 2016 – 2019 wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Św. Anna do granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 1,22 mln. W dokumentacji projektowej wydzielono odcinki dla sprawniejszej możliwości realizacji prac. W gminie Koniecpol łączna długość DW 786 do przebudowy według projektu to 11,2 km. Obejmuje on przebudowę drogi, przebudowę i budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także przebudowę urządzeń obcych kolidujących z zakresem robót do wykonania. W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabezpieczono kwotę 70 mln zł na realizację jednego z odcinków – od przejazdu kolejowego w Koniecpolu w stronę granicy województwa o długości 7 km. Przetarg na realizację prac ma zostać ogłoszony w drugiej połowie roku.

  • kg
Najnowsze artykuły