Drzewa oliwne symbolizujące pokój w Grobie Pańskim na Jasnej Górze

16.04.2022

Drzewa oliwne symbolizujące pokój w Grobie Pańskim na Jasnej Górze

Tegoroczny Grób Pański na Jasnej Górze przyozdabiają drzewa oliwne oraz tysiące goździków. Drzewo oliwne jest powszechnie znanym symbolem pokoju. – W starożytności ludzie szukający schronienia, a także zwiastuni pokoju nosili oliwne gałązki – podkreśla Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Sześciometrowa specjalnie uszyta czerwona stuła, ogromny krzyż, drzewa oliwne jako znak łączności z Ziemią Zbawiciela, ale i symbol pokoju oraz tysiące goździków to m.in. tegoroczna dekoracja Grobu Bożego na Jasnej Górze. Znajduje się on jak zwykle w Kaplicy Matki Bożej, ale podobnie jak rok temu z boku ołtarza i po raz pierwszy od dawna nie będzie rozebrany od razu po procesji rezurekcyjnej, a przez tydzień pozostanie jeszcze na swoim miejscu.

W centrum Grobu duży drewniany krzyż, a na nim czerwona stuła uszyta specjalnie przez siostry Uczennice Boskiego Mistrza. W okresie świąt paschalnych na krucyfiksie zawiesza się czerwoną stułę, która przypomina, że Chrystus jest Najwyższym Kapłanem, który na ołtarzu Krzyża złożył najdoskonalszą Ofiarę – „sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym”.

Monstrancja z Chrystusem, żywym i prawdziwym, który pozostał z nami pod postacią chleba, umieszczona jest na wysokiej drewnianej kolumnie. Monstrancja wykonana została na jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa z wotów pielgrzymów.

Tło krzyża stanowią karty Mszału, czyli najważniejszej księgi liturgicznej w Kościele z tekstem po łacinie i nutami słów: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”.

– Stawiamy na prostotę, nie ma żadnych dodatkowych haseł poza tym przypomnieniem, że krzyż to drzewo zbawienia – podkreśla br. Dawid Respondek. To on wraz z br. Pawłem Bryzkiem przygotował dekorację.

Znaczące miejsce zajmują dwa potężne drzewa oliwne. Każde ma po ok. 120 lat i waży po 150 kilogramów. Zostały udostępnione przez firmę Palmgarden specjalizującą się w imporcie roślin egzotycznych.

Grób Pański w Kaplicy Matki Bożej pozostanie w Kaplicy przez tydzień. Jak podkreślają dekoratorzy, to odpowiedź na prośby pielgrzymów, którzy dopytywali o zewnętrzne znaki tego świętego czasu.

  • RED/BPJG
  • fot. BPJG
Najnowsze artykuły