Drzewa pod kontrolą – przypominamy przepisy

04.03.2023

Drzewa pod kontrolą – przypominamy przepisy

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów regulacyjnych zasad wykonywania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew. Dotyczy to administratorów nieruchomości, to jest właścicielom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także jednostkom miejskim.

Wielu mieszkańców zgłaszało zapytanie dotyczące możliwości oraz zakresu przeprowadzania cięć pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew. Dodatkowo, Urząd przyznał, że miało miejsce dużo interwencji medialnych w sprawie prac, które miały uszkadzać drzewa. W związku z tym postanowiono wyjść temu naprzeciw.

Przypominamy, że zakres działań pielęgnacyjnych reguluje ustawa o ochronie przyrody. Prace te nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, który wykonuje się na podstawie dokumentacji wykazującej jego konieczność, którą przechowuje się 5 lat.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa, a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa jest zniszczeniem drzewa.

Nieprofesjonalne, zbyt drastyczne, niezgodne z zasadami cięcia koron drzew narażają zlecających prace lub je realizujących (w zależności od udowodnionej winy) na sankcje przewidziane przepisami ustawy – w tym pieniężną karę administracyjną. W stosunku do drzew zlokalizowanych na terenach będących własnością miasta a zarządzanych przez jednostki lub spółki miejskie postępowanie takie prowadzi Marszałek Województwa Śląskiego, natomiast w odniesieniu do pozostałych terenów (np. spółdzielni mieszkaniowych) – Prezydent Częstochowy.

Przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjnych władze miasta zalecają zatem staranne przeanalizowanie zakresu dopuszczalnych prac w obrębie drzew pod kątem ich zgodności z przepisami. Prezydent w piśmie skierowanym do administratorów osiedli zwraca też uwagę na fakt, że presja wywierana przez osoby domagające się radykalnych cięć drzew nie może być usprawiedliwieniem w postępowaniach dotyczących uszkodzeń bądź zniszczenia drzew spowodowanych niewłaściwie wykonanymi pracami.

Pracownicy, którzy podejmują się prac powinni być profesjonalni i odpowiedzialnie podejść do tematu. Niezbędna jest znajomość przepisów ustawy traktujących o ochronie terenów zieleni i zadrzewień, sugerowane są także szkolenia i kursy dotyczące stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz praktycznego wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew.

fot.: UM Częstochowa

  • opr. nl
Najnowsze artykuły