Dyskusje na temat obwodnicy

23.03.2022

Dyskusje na temat obwodnicy

W ramach ministerialnego programu budowy 100 obwodnic powstanie między innymi obwodnica Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. Jej budowa ma rozpocząć się na przełomie 2024, a 2025 roku. Na razie powstały wstępne koncepcje przebiegu drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne w tej sprawie. Projektanci i przedstawiciele GDDKiA przedstawią szczegółowo proponowane warianty przebiegu trasy oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu, każdy może zgłosić swoje ewentualne uwagi lub sugestie.

Terminy spotkań  
Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 marca (środa) i rozpocznie się o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni, przy ul. Sienkiewicza 16. Natomiast 24 marca (czwartek) o godzinie 17:00 spotkanie informacyjne zorganizowane zostanie w Konopiskach-Walaszczykach w Domu Sołeckim przy ul. Walaszczyki 17. Ostanie spotkanie zaplanowano na 28 marca (piątek). Rozpocznie się o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie przy ul. Festynowej 24.

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46   
Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie niemal 11 km. Materiały informacyjne dotyczące przedsięwzięcia są dostępne na stronie https://www.trakt.eu/obwodnica-blachownia-herby

Cel inwestycji 
Podstawowe cele budowy obwodnicy to wyprowadzenie z obszarów miejskich ruchu tranzytowego, dzięki czemu nastąpi poprawa przepustowości i warunków ruchu na sieci dróg w Blachowni i Herbach. Uzyskamy również poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków życia mieszkańców. Nowa infrastruktura drogowa zwiększy również atrakcyjność gospodarczą Blachowni i Herb.

  • kg
Najnowsze artykuły