E-aktywni mieszkańcy Gminy Mykanów

25.06.2019

E-aktywni mieszkańcy Gminy Mykanów

Gmina Mykanów wraz z partnerem – Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy „E-aktywni mieszkańcy Gminy Mykanów”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

-Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90 % uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. Dzięki temu wzrośnie odsetek ludzi w pełni i świadomie uczestniczących w życiu społecznym, zawodowym, kulturowym i obywatelskim – informuje Urząd Gminy Mykanów – Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 84 000 zł. Wydatki są w całości kosztami kwalifikowanymi. Projekt będzie realizowany do 30.09.2019 r. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń, przekazane będą  do szkół z terenu Naszej gminy. Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia.  W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 150 osób w 7 modułach tematycznych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 25 roku życia w dniu składania zgłoszenia, a także złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Dokumenty należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy  Mykanów. Obecnie trwają zapisy na szkolenia.

Dokumenty można pobrać poniżej do wydruku lub osobiście w  Biurze Obsługi Klienta /budynek A niski parter/ w godzinach pracy Urzędu Gminy. Informacji o projekcie udziela Izabela Sumlińska
tel. (034) 32-88-019  wew. 36
E-mail: promocja@mykanow.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY MYKANÓW dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

  • opr. Paula Nogaj
Najnowsze artykuły