Emeryci i renciści mogą dorobić więcej

05.03.2022

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od 1 marca zmieniły się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Są one wyższe, dzięki czemu świadczeniobiorcy mogą więcej dorobić.

Nowe graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. – Nowe limity obowiązują od 1 marca do końca maja 2022 r. i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o 236 zł lub 439 zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od marca to 4196,60 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, od marca to 7793,70 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną emeryturę lub rentę. – Co ważne od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszone po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jak to było do końca ubiegłego roku. Dla osób pobierających rentę socjalną zarobki dopiero powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powodują zawieszenie świadczenia, podobnie jak to jest u innych rencistów czy wcześniejszych emerytów – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast, jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone

o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Zarobkować bez ograniczeń mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

  • kg
Najnowsze artykuły