Europejski dzień wiedzy o antybiotykach

20.11.2023

Europejski dzień wiedzy o antybiotykach

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, dwie organizacje: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli oraz Światowa Organizacja opracowały i wdrożyły zalecenia zwiększające świadomość społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym na antybiotyki.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli w roku 2008 ustanowiła Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach, który corocznie jest obchodzony w krajach Unii Europejskich dnia 18 listopada. Z kolei w dniach 18-24 listopada każdego roku obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Przyjęty w 2015 program Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach miał na celu zwiększenie świadomości na temat narastającej oporności przeciwdrobnoustrojowej, stanowiącej poważne i globalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, roślin, żywności i środowiska.

W Polsce koordynatorem kampanii jest Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Innowacją w roku 2023 jest rozszerzenie zakresu kampanii i zmiana nazwy Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach na Światowy Tydzień Świadomości o Oporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe. W bieżącym roku jako temat przewodni utrzymano zasadę „Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe”.

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z narastaniem antybiotykooporności wymaga

wielosektorowych działań. Niezwykle ważne są kampanie edukacyjne na temat racjonalnej

antybiotykoterapii i zapobieganie zakażeniom prowadzone w sposób ciągły i kierowane nie tylko do specjalistów medycznych, ale i do ogółu społeczeństwa.

PAMIĘTAJMY! ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ JEST ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA NAS WSZYSTKICH. SKUTECZNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW, A WIĘC MOŻLIWOŚĆ LECZENIA ZAKAŻEŃ I CHORÓB BAKTERYJNYCH ZALEŻY OD ROZSĄDNEGO ICH STOSOWANIA.

Do kampanii przyłączył się również Urząd Miasta Częstochowy. W budynku Urzędu przy ul.Śląskiej 11/13 zorganizowano wystawę plakatów, która ma na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego stosowania antybiotyków.

Zachęcamy do oglądania!

Szczegóły na stronach

  • mat. pras.
Najnowsze artykuły