Gazociąg powstanie, jeśli będą tego chcieli mieszkańcy

07.07.2019

Gazociąg powstanie, jeśli będą tego chcieli mieszkańcy

W Urzędzie Gminy w Janowie odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców Janowa, Poniku i Złotego Potoku w sprawie gazyfikacji tych miejscowości. Wójt podkreśla, że budowa gazociągu będzie możliwa wyłącznie wtedy, jeśli będą tego chcieli mieszkańcy.

Gaz ziemny z pewnością stanie się alternatywnym źródłem paliwa wykorzystywanego do ogrzewania naszych domów. Ponadto wykorzystanie go, oprócz wygody, przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji spalin, poprawy jakości powietrza, a tym samym ograniczenia chorób wywoływanych zanieczyszczonym środowiskiem. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Janów obecny był przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa, Zakładu Gazowniczego w Zabrzu, Sebastian Kulik, który przedstawił procedurę i warunki, od których uzależniona będzie budowa sieci gazociągu. – Budowa gazociągu będzie możliwa wyłącznie wtedy, jeśli mieszkańcy będą tego chcieli. Pierwszym krokiem i warunkiem do realizacji tego przedsięwzięcia jest zbadanie zapotrzebowania na gaz ziemny – podkreśla Edward Moskalik, wójt gminy Janów.

W związku z tym wójt zwraca się do wszystkich mieszkańców Janowa, Poniku i Złotego Potoku z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli na określenie, jakie jest zapotrzebowanie na gaz ziemny. Ankietę można pobrać ze strony gminy Janów lub osobiście w sekretariacie urzędu. Wypełniony dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@janow.pl do dnia 10 lipca lub dostarczyć bezpośrednio do UG. – Istotnym jest, aby w ankiecie zaznaczyć, jako cel wykorzystanie paliwa gazowego do: „ogrzewania pomieszczeń w gospodarstwie domowym”. Proszę o zaznaczenie tego punktu (A.2.) i wpisanie powierzchni grzewczej nawet, jeśli w najbliższych latach nie jest planowana wymiany pieca CO na gazowy – mówi Edward Moskalik, wójt gminy Janów. – Zakład gazowniczy mimo to przeliczy możliwość zwiększenia zapotrzebowania na gaz w okresie kolejnych 30 lat. Wypełnienie ankiety, nie zobowiązuje nikogo do podłączenia się do instalacji gazowej i nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych – podsumowuje Edward Moskalik.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Janów
Najnowsze artykuły