Grażyna Nowak najlepszym sołtysem

16.10.2022

Grażyna Nowak najlepszym sołtysem

6 października w Wiśle odbyło się Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, podczas którego I nagrodę w kategorii „Najlepszy sołtys” otrzymała Grażyna Nowak – sołtys sołectwa Bargły.

Wydarzenie połączone było z podsumowaniem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Ponadto konkurs promuje również działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi. Konkurs obejmował kilka kategorii – w tym na „Najlepszego sołtysa”. Jej laureatem została w tym roku Grażyna Nowak, sołtys sołectwa Bargły. Jako pierwszy podczas gali gratulacje złożył pani sołtys wójt gminy Poczesna – Krzysztof Ujma.

  • pn
Najnowsze artykuły