Idą zmiany. Przewidziane kary dla dłużników

26.02.2019

Idą zmiany. Przewidziane kary dla dłużników

Prezes UOKiK ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych dłużników i nakładać na nich kary finansowe. To nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych – donosi Puls Biznesu.

Nieuczciwi dłużnicy, którzy odwlekają płatności i kredytują się kosztem swoich kontrahentów nie będą bezkarni. Prezes UOKiK ma wszczynać postępowania wobec firm, które są nierzetelne. Grożą im za to kary finansowe. Puls Biznesu poinformował, że resort przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych. -Do projektu wprowadzono przepis zakazujący „nadmiernego opóźnienia się przez przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych”. W razie jego złamania do akcji wkraczałby UOKiK, z urzędu lub na wniosek tzw. sygnalisty czyli zapewne wierzyciela” – podał Puls Biznesu, informując także, że w bieżącym roku UOKiK ma zostać rozbudowany o cztery kolejne departamenty. Powołany ma zostać wiceprezes do spraw zwalczania zatorów płatniczych.

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły