Inwestycja w mieszkania

24.08.2017

Inwestycja w mieszkania

Gmina Żarki złożyła trzy wnioski o dofinansowania na poprawę  warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych: pierwszy związany z dawną szkołą w Wysokiej Lelowskiej, drugi z mieszkaniami przy ul. Topolowej, a trzeci dotyczy termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych w Żarkach i w Przybynowie.

W Wysokiej Lelowskiej zaplanowano kompleksową przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokalne mieszkalne. Ma powstać 9 mieszkań o różnej powierzchni – od typowej kawalerki po mieszkanie dla rodziny z większą liczbą dzieci. Zagospodarowane zostanie również podwórko. Gmina stara się o 95 proc. wartości zadania, tylko 5 proc. dołoży z miejskiego budżetu. Projekt dla mieszkań socjalnych przy ul. Topolowej zakłada całkowity remont oraz rewitalizację podwórka i tak będą nowe rośliny, miejsca do wypoczynku, parkingi. – Wiosną zostały złożone wnioski w Urzędzie Marszałkowskim do konkursu. Przeszły ocenę formalną, teraz trwa ocena merytoryczna – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Bardzo liczę, że te projekty zostaną pozytywnie ocenione i wejdą do realizacji, gdyż to poprawi życie wielu mieszkańcom.

To jednak nie koniec planów związanych z inwestycją w budynki. Uurzędnicy złożyli  wnioski o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. “Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki”.
– Staramy się o pieniądze na termomodernizację czterech  budynków mieszkalnych – w Żarkach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 38, ul. Leśniowskiej 61, ul. Berka Joselewicza 11 oraz w Przybynowie na budynek przy ul. Szkolnej 4 – precyzuje burmistrz K. Podlejski.

W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji c.o. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze komunalnych zasobów  mieszkaniowych gminy Żarki, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i redukcji zużycia energii.

  • kg
  • zdj. UMiG Żarki
Najnowsze artykuły