Inwestycje drogowe w Częstochowie. Remont Wyszyńskiego, przebudowa Sokolej

24.07.2023

Inwestycje drogowe w Częstochowie. Remont Wyszyńskiego, przebudowa Sokolej

Obecnie trwa remont odcinka ul. Wyszyńskiego od Św. Jadwigi do Podhalańskiej, a także budowa ul. Sokolej w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza (od numeru 14). Stan realizacji prac sprawdzał w ubiegłym tygodniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Remont ul. Wyszyńskiego zaczął się w drugiej połowie czerwca. Zerwano już starą nawierzchnię na całym ponad kilometrowym odcinku drogi i układane są obecnie nowe krawężniki. W następnym etapie prac położone zostaną kolejne warstwy nowej nawierzchni. Koszt tej inwestycji to 1 mln 285 tys. złotych. – W zakres prac wchodzi także m.in. regulacja studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej; remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oczyszczanie i plantowanie poboczy, wykonanie trawników dywanowych oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych. Wykonawca ma 4 miesiące na realizację wszystkich prac od momentu podpisania umowy – wyjaśnia częstochowski magistrat.

Na początku czerwca rozpoczęły się ponadto prace przy przebudowie ul. Sokolej na odcinku od posesji nr 14 do 38. Wartość tej inwestycji to 397 tys. złotych. – Ulica na objętym pracami odcinku zyskuje nawierzchnię z betonowej kostki brukowej koloru szarego z obramowaniem z krawężnika betonowego. W zakres zadania wszedł także m.in. remont istniejących rowów przydrożnych w celu usprawnienia spływu wód roztopowych i opadowych, wyczyszczenie niecki rowów, udrożnienie istniejących na rowie przepustów, a także odtworzenie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji – w granicach pasa drogowego. Na obecnym etapie prac poszerzono i udrożniono rów, ułożono podbudowę drogi i po przeprowadzonych badaniach nośności, które wypadły pozytywnie, wykonawca przystąpił już do układania kostki – informuje Urząd Miasta i dodaje, że planowo inwestycja powinna zostać ukończona 18 sierpnia. Do czasu zakończenia prac oczywiście trzeba liczyć się na wymienionych odcinkach Wyszyńskiego i Sokolej z utrudnieniami w ruchu.

fot. Łukasz Kolewiński, UM Częstochowy

  • opr. pn
Najnowsze artykuły