Jak pracują częstochowskie uczelnie?

29.01.2022

Jak pracują częstochowskie uczelnie?

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, w szkołach ponownie została wprowadzona nauka zdalna. Stacjonarnie uczą się uczniowie z klas 1-4. Normalnie czynne są też przedszkola. Co natomiast ze szkołami wyższymi?

Nauka zdalna obowiązuje od czwartku. Do szkół uczęszczają wyłącznie uczniowie z klas 1-4. Otwarte pozostają również przedszkola. Uczniowie klas V, VI, VII, VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przeszli natomiast na naukę zdalną. Ta będzie obowiązywać do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego. W sposób zdalny pracują również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Resort pozostawił też możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminów. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

A jak wygląda sytuacja w przypadku częstochowskich szkół wyższych? Na Politechnice Częstochowskiej 31 stycznia rozpoczyna się sesja egzaminacyjna, następnie będzie przerwa międzysemestralna. Uczelnia poinformowała już, że wszystkie zaliczenia, egzaminy, konsultacje oraz egzaminy dyplomowe, odbywać się będą w formie zdalnej.

W ten sposób uczą się również studenci Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne odbywają się w sposób stacjonarny, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Co istotne, uczelnia w ostatnich czasie i tak realizowała naukę hybrydową – wszystkie wykłady odbywały się w sposób zdalny, a ćwiczenia w sposób stacjonarny. Wobec zaistniałej sytuacji studenci nie będą się jednak na razie spotykać w murach uniwersytetu. Nawet wszelkie zaliczenia semestralne, egzaminy semestralne oraz egzaminy dyplomowe będą odbywać się trybie zdalnym (egzaminy dyplomowe realizowane są w formie wideokonferencji). Taki sposób nauki będzie obowiązywał do odwołania.

  • kg
Najnowsze artykuły