Jednostka OSP Mstów doczekała się nowej remizy

24.07.2022

Jednostka OSP Mstów doczekała się nowej remizy

Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie może się już cieszyć nowym budynkiem garażowym, który z pewnością będzie dobrze służył druhom ochotnikom i zwiększy potencjał ratowniczo-gaśniczy jednostki. W tym roku OSP Mstów świętuje 110-lecie istnienia, więc nowo powstała inwestycja jest niejako prezentem od wójta Tomasza Gęsiarza i Rady Gminy Mstów.

– Przed inwestycją teren przy ul. Partyzantów w Mstowie był zabudowany jednym parterowym budynkiem garażowym, niepodpiwniczonym, usytuowanym w narożniku działki. Składał się on z dwóch brył zróżnicowanych wysokościowo, które były wybudowane w różnych okresach czasu.
Zrealizowany projekt obejmował rozbudowę budynku w kierunku północnym o trzy nowe stanowiska garażowe dla samochodów OSP, nadbudowę ścian kolankowych (wraz z przebudową obiektu istniejącego) – w dostosowaniu do nowego układu funkcjonalnego. W budynku, obok części bojowej, dodatkowo powstała część magazynowa na sprzęt pożarniczy oraz socjalno-sanitarna (szatnia, dyżurka, WC, umywalka, natrysk). Wybudowana została również wiata od strony północnej – poinformował Urząd Gminy Mstów. W ramach inwestycji „Budowa garaży dla OSP Mstów” rozbudowano budynek, przebudowano istniejącą część, zamontowano bramy garażowe, postawiono wiatę na samochód bojowy, wykonano także izolację pionową fundamentów i ścian oraz instalację rozprowadzającą wody opadowe. Ponadto zagospodarowano również teren wokół budynku. Ciekawostką jest, że każde stanowisko garażowe jest wyposażone w odsysacz spalin, składający się z belki jezdnej oraz prowadnicy. Przewód posiada uchwyt z wbudowanym elektromagnesem do mocowania zwory, przymocowanej do karoserii samochodu. Przy wyjeździe z garażu następuje automatyczne odłączenie ssawy. Spaliny wyprowadzone są nad dach przez wentylator dachowy, umiejscowiony na podstawie dachowej.

  • pn
Najnowsze artykuły