escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Jedyna taka instytucja na świecie

18.01.2020

Jedyna taka instytucja na świecie

W Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie prezentowana była wystawa z okazji 20-lecia istnienia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Pogotowia Konserwatorskiego.

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie. Ideą jego powołania było utworzenie instytucji łączącej badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym. Rada Naukowa Instytutu zrzesza bowiem najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. – Pogotowie Konserwatorskie jest instytucją, która zajmuje się ochroną i usuwaniem skutków katastrof, klęsk żywiołowych, wojen, czy pożarów – bez względu na to, czy doszło do nich w Polsce czy za granicą – i podejmuje bezzwłoczne prace badawcze i konserwatorskie po tych wydarzeniach. To pierwsza tego typu instytucja w świecie – mówi prof. Andrzej Koss, twórca powstania obu jednostek absolwent ZSP. – Jednym z najdroższych projektów, które zrealizowaliśmy to Pałac w Wilanowie – dodaje. W trakcie badań stosowane są niezwykle nowoczesne aparatury. – Dysponujemy jednym z najlepszych na świecie laboratoriów laserowych – zdradza prof. Andrzej Koss.

Tuż przed oficjalnym otwarciem wystawy młodzież mogła wysłuchać wykładu na temat działalności zarówno Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, jak i Pogotowia Konserwatorskiego.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły