Już 10 tys. wniosków o dodatek węglowy wpłynęło do Częstochowskiego Centrum Świadczeń

10.09.2022

Już 10 tys. wniosków o dodatek węglowy wpłynęło do Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Trwa przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Do tej pory do Częstochowskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ich ok. 10 tysięcy. Gdzie i jak składać wnioski? Wyjaśniamy.

 

Co trzeba złożyć?
Wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku. Zalecamy jednak dołączyć do wniosku kserokopię deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Gdzie i kiedy składać wnioski?
1) OSOBIŚCIE: W Częstochowie wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa.
Godziny otwarcia:
• Poniedziałek, środa, czwartek  od godziny 7:30 do godziny 15:30
• Wtorek od godziny 7:30 do godziny 16:00
• Piątek od godziny 7:30 do godziny 15:00

2) POCZTĄ TRADYCYJNĄ – wysyłając wniosek na adres Częstochowskiego Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

3) ELEKTRONICZNIE – za pośrednictwem portalu ePUAP. Adres Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Kontakt CCŚ:

E-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl

 

Telefon kontaktowy:  34 341 17 61

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego, jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to wnioskowała. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.
Jednak najważniejszymi danymi, które muszą się znaleźć we wniosku, jest informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później Gmina.
We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.
Formularz wniosku można pobrać ze strony miejskiej instytucji lub ze strony rządowej.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

Kiedy będą wypłacone pieniądze?
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Dla kogo dopłaty?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Pieniądze otrzymają ci, którzy palą węglem w:
• kotle na paliwo stałe
• kominku
• kozie
• piecu kaflowym
• ogrzewaczu powietrza
• trzonie kuchennym
• kuchni węglowej
• piecokuchni

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

na podstawie inf. UM

  • opr. pn
Najnowsze artykuły