Kilkadziesiąt klas i oddziałów przedszkolnych na nauce zdalnej

25.11.2021

Kilkadziesiąt klas i oddziałów przedszkolnych na nauce zdalnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie w kilkudziesięciu klasach i grupach przedszkolnych w częstochowskich placówkach oświatowych.

Naukę zdalną wprowadzono w następujących jednostkach oświatowych:

– grupa Skrzatów w MP 8 przy ul. Jesiennej – do 26 XI;
– grupa Biedronek w MP 38 przy ul. Okulickiego – do 26 XI;
– klasa VIIb w SP 27 przy ul. Rozdolnej – do 26 XI;
– klasa IIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 26 XI;
– klasa IIa w SP 13 przy ul. Wręczyckiej – do 26 XI;
– klasa VIIc w SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy – do 26 XI;
– klasa III w ZST przy alei Jana Pawła II – do 26 XI;
– klasa Ic oraz Ie w Zespole Szkół im. J.Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 26 XI;
– klasa IFM w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 26 XI;
– klasa IIITO w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella – do 26 XI;
– klasa IIh w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 26 XI;
– klasa VIIa w SP 41 przy ul. Okólnej – do 27 XI;
– klasa IVc w SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy – do 27 XI;
– grupa Starszaków w MP 18 przy ul. Kruszwickiej – do 28 XI;
– klasa 8b w SP21 przy ul. Sabinowskiej – do 28 XI;
– klasa Ib, Ic oraz IIa w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 28 XI;
– klasa IVa w SP 42 przy alei Armii Krajowej – do 28 XI;
– grupa Pszczółek w MP 38 przy ul. Okulickiego – do 29 XI;
– klasa IIIb w SP 11 przy ul. Festynowej – do 29 XI;
– klasa VIIIc w SP 21 przy ul. Sabinowskiej – do 29 XI;
– klasa VIIa w SP 27 przy ul. Rozdolnej – do 29 XI;
– klasa IVd w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 29 XI;
– klasa IIIa w SP 41 przy ul. Okólnej – do 29 XI;
– klasa IIIa, Va, VIa, VIIc oraz VIIIa w SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy – do 29 XI;
– klasa IIa, Vb oraz VIIIc w SP 48 przy ul. Schillera – do 29 XI;
– klasa Ia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościelnej – do 29 XI;
– klasa IId, IIIa, IIIc, IIId oraz IIIg w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei T.Kościuszki – do 29 XI;
– klasa Ia oraz Ib w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Nowowiejskiego – do 29 XI;
– klasa IIa w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rejtana – do 29 XI;
– klasa Va w SP 29 przy ul. Rocha – do 2 XII;
– klasa Ia w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 2 XII;
– klasa If/h w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 2 XII;
– klasa Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Najświętszej Maryi Panny – do 3 XII;
– wszystkie klasy w Zespole Szkól im W.S Reymonta przy ul. Krakowskiej – do 3 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

  • kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły