Kolejne etapy inwestycji drogowej w Konopiskach

28.11.2018

Kolejne etapy inwestycji drogowej w Konopiskach

Trwa budowa ciągu pieszego i pieszo – rowerowego dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach. Inwestycja na przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych, jak i rowerzystów.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana: budowa ciągu pieszego oraz ciągu pieszo-rowerowego, budowa zatoki autobusowej, remont istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulacja wysokościowa ewentualnych urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Łączna długość chodników to około 277m. Prace powinny zakończyć się do 3 grudnia. Wartość robót budowlanych brutto wyniesie 1.132.213,20zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.) Inwestycja finansowana ze środków Województwa Śląskiego i budżetu gminy Konopiska.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Konopiska
Najnowsze artykuły