Kolejny etap budowy chodnika w Kobyłczycach

25.08.2019

Kolejny etap budowy chodnika w Kobyłczycach

Rozpoczęły się prace związane z trzecim etapem budowy chodnika (wraz z odwodnieniem) w Kobyłczycach. Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Gminy w Mstowie.

Przypomnijmy, że I etap był realizowany w 2017r., a II etap w 2018r. Dotychczasowe prace na odcinku 1,022 kilometra kosztowały prawie milion złotych – dokładnie 998.561,20 zł.

Tak duża wartość zamówienia wynika m.in. z konieczności wykonania (oprócz chodnika) odwodnienia – w postaci zabudowanej kanalizacji deszczowej, w związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu w Kobyłczycach. To znacznie podwyższa koszty inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

– kategoria obciążenia ruchem: KR 1

– przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi

– szerokość na prostej: 2,0 m

– pochylenie poprzeczne: 2%

– nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Chodnik będzie wykonany z kostki brukowej. Ze względu na to, że planowany będzie on usytuowany w linii istniejącego rowu, który odwadnia drogę powiatową, należy wykonać kanalizację deszczową. Woda z pasa drogi będzie odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych, a wpusty uliczne włączone do kanału deszczowego. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty deszczowe oraz kanał deszczowy będzie odprowadzana do rowów przydrożnych.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły