Kolejny przetarg na Dom Księcia. Czy znajdą się w końcu zainteresowani?

07.02.2023

Kolejny przetarg na Dom Księcia. Czy znajdą się w końcu zainteresowani?

Cena wywoławcza wynosi 7,5 mln zł brutto, a wadium – 1,5 mln zł brutto. Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

Tego samego dnia zaplanowano także drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej 7 i 9, oznaczonych w obrębie 148 jako działki numery 31/2 i 32, o łącznej powierzchni 0,1677 ha (cena wywoławcza 2 mln zł, wadium 400 tys. zł) oraz udziału w nieruchomościach zabudowanych przy ul. Przemysłowej 12 i 14 (cena wywoławcza 698 tys. zł, wadium 139 tys. zł).

Termin wpłacenia wadiów to 23 lutego. Przetargi odbędą się 27 lutego (poniedziałek) w sali sesyjnej UM Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – zaplanowano je o godz. 10.00 (nieruchomość przy ul. Ogrodowej 7 i 9), 10.20 (nieruchomość przy ul. Przemysłowej 12) oraz 10.40 (Dom Księcia).

Z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami przetargu na wymienione nieruchomości można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka ,,Urząd Miasta”/ ,,Nieruchomości”/ ,,Sprzedaż nieruchomości i lokali”.

Pierwsze postępowanie, które miało miejsce zakończyło się niepowodzeniem. Wtedy cena działek z kamienicą wynosiła 10,3 mln zł. Budynek, o którym mowa znajduje się w ścisłym centrum, tuż obok dworca kolejowego i autobusowego. Dom Księcia jest zlokalizowany pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego.

Dom Księcia powstał ok. 1912 r. Powstał w wyniku zamówienie przez wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich. Od dłuższego czasu budynek jest wyłączony z użytkowania. W latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura 55 242 m3.

fot.: UM Częstochowa

 

 

  • opr. nl
Najnowsze artykuły