Kompleksowa termomodernizacja w Zawadzie

25.09.2021

Kompleksowa termomodernizacja w Zawadzie

Blisko pół miliona złotych dofinansowania unijnego otrzymała gmina Mstów na kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii” znalazło się na liście rankingowej konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach – w ramach RIT Subregionu Północnego. Wartość zadania to ponad 895 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło natomiast ponad 489 tysięcy złotych.

Zakres prac obejmuje (m.in.):
– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,
– remont pokrycia części stropodachu, kominów,
– wymianę części stolarki okiennej,
– remont schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych,
– modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni,
– montaż balustrad zewnętrznych oraz krat okiennych,
– montaż instalacji fotowoltaicznej,
– remont instalacji odgromowej,
– montaż rynien i rur spustowych, drenażu opaskowego,
– montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Zadanie jest w trakcie realizacji –  będzie zakończone w II półroczu 2021r.

– Jest to kolejna w ostatnich latach inwestycja, związana zarówno z dbałością o ekologię, jak i o stan placówek oświatowych w gminie Mstów – informują przedstawiciele gminy Mstów. – Warto przypomnieć choćby podobne, już zrealizowane zadania termomodernizacyjne w szkołach w: Mokrzeszy (2017 r.), Małusach Wielkich (2019 r.) i Mstowie (2019 r.). A to nie koniec, bo jeszcze w tym roku realizowana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasicach (prace już się rozpoczęły) – podsumowują.

  • oprac. kg
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły