Koniec z szybkimi hulajnogami

13.11.2021

Koniec z szybkimi hulajnogami

Na początku listopada weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań technicznych i niezbędnego wyposażenia hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Regulują one maksymalne wymiary tych urządzeń, wagę oraz ich niezbędne wyposażenie. Rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązkowe oświetlenie, sygnał ostrzegawczy i konstrukcyjne ograniczenie prędkości maksymalnej do 20 km/h.

Zgodnie z nowymi przepisami długość hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego (UTO) nie może przekraczać 1,4 m, natomiast szerokość nie może być większa niż 0,9 m. Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.

Ponadto, hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

  • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
  • z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
  • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
  • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Z kolei urządzenie transportu osobistego powinno być wyposażone:

  • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe hulajnogi elektrycznej i UTO oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150m. Przepisy dopuszczają migające światła pozycyjne. Z kolei światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu hulajnogi lub UTO, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu. Dopuszcza się, żeby światła te były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego muszą także posiadać numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający ich identyfikację, nadany i umieszczony przez producenta na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym. Każda hulajnoga elektryczna musi także posiadać podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie.

W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja musi też ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.

  • kg
Najnowsze artykuły