Koniecpol. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali Algierczyka bez prawa pobytu

21.02.2023

Koniecpol. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali Algierczyka bez prawa pobytu

15 lutego funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali w Koniecpolu obywatela Algierii, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu. W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna wjechał do Strefy Schengen nielegalnie, podróżując w ukryciu w łodzi. Przekroczył granicę morską od Włoch, udał się do Francji, następnie do Niemiec i naszego kraju.

 

– 33-latek figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba, której należy odmówić wjazdu lub pobytu w Strefie Schengen. Ponadto mężczyzna we wrześniu 2021 roku zawarł związek małżeński z obywatelką RP, następnie złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po analizie zebranego materiału dowodowego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że związek małżeński Algierczyka z Polką został zawarty w celu obejścia przepisów Ustawy o Cudzoziemcach. W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski w czerwcu 2022 roku wydał decyzję o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – poinformował st. chor. szt. SG Szymon Mościcki, rzecznik prasowy Komendanta Oddziału SG i dodał, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna na podstawie decyzji sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

 

foto: Śląski Oddział Straży Granicznej

  • źródło: Śląski Oddział Straży Granicznej
  • opr. pn
Najnowsze artykuły