Konopiska. Naprawa pofałdowanej A1 odwołana z powodu upałów

12.07.2023

Konopiska. Naprawa pofałdowanej A1 odwołana z powodu upałów

Z uwagi na prognozowane upały wprowadzenie zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcie prac naprawczych autostrady A1 w Konopiskach nastąpi w późniejszym terminie – informuje GDDKiA. Gwarancyjne prace naprawcze miały ruszyć dziś, 12 lipca.

Nierówności w nawierzchni drogi na odcinku ok. 300 m pojawiły się w 2020 r. Powstałe wówczas zniszczenia były naprawiane wyłącznie doraźnie – tak, aby zminimalizować wszelkie nierówności. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wezwała wykonawcę (konsorcjum firm: Berger Bau Polska sp. z o.o. oraz Berger Bau SE) do przygotowania dokładnego programu naprawczego, który następnie został zaakceptowany.

Pierwsze prace naprawcze obejmują rozbiórkę starej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających oraz wymianę całej konstrukcji jezdni, w tym podłoża gruntowego. Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Między nawierzchnią betonową a asfaltową wykonawca utworzy szczeliny dylatacyjne. Prace zakończą się montażem barier ochronnych i odtworzeniem oznakowania poziomego oraz pionowego.

Naprawa nawierzchni odcinka autostrady wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Modernizowany odcinek drogi jest zamknięty, a jadący w kierunku północnym zostali przekierowani na jezdnię przeciwną. W związku z tym, na odcinku około 500 m w każdym z kierunków kierowcy będą poruszać się po jednym pasie. Na wysokości prowadzonych robót zmianie uległy również ograniczenia prędkości. Na czas prac maksymalną prędkość zmniejszono do 80 km/h (w miejscach przejazdu na drugą jezdnię dopuszczalna prędkość wynosi 60 km/h).

Prace gwarancyjne miały ruszyć już 12 lipca, jednak roboty drogowców zostały odwołane ze względu na prognozowane upały.

Fot. 1. GDDKiA Katowice

 

  • Opr. mz
Najnowsze artykuły