Kto dokończy autostradową obwodnicę?

12.03.2022

Kto dokończy autostradową obwodnicę?

Cztery firmy zgłosiły chęć dokończenia autostradowej obwodnicy Częstochowy. Najniższą cenę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Złożone oferty zostaną więc dokładnie przeanalizowane i ocenione.

Ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019 r., jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego jej zakresu. Ma to związek z odstąpieniem 29 kwietnia 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1.

Zakres przedmiotu zamówienia
Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:

  • robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
  • wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
  • zakończeniem robót melioracyjnych,
  • wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
  • przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
  • wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
  • uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Kryteria wyboru oferty
– Oferty będziemy rozpatrywać pod kątem ceny (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych (40 proc.), w skład których weszło: przedłużenie okresu gwarancji jakości na wybrane elementy zamówienia (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.) – podkreślają drogowcy.

Termin realizacji robót
Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca.

  • kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły