Kto zostanie rektorem Politechniki? Wybory już dziś

18.04.2024

Kto zostanie rektorem Politechniki? Wybory już dziś

Już dziś odbędą się wybory nowego rektora Politechniki Częstochowskiej. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie nim prof. Marek Warzecha – jedyny kandydat na to stanowisko, który pełni obecnie funkcję Prorektora ds. rozwoju. Musi jednak otrzymać więcej niż połowę ważnych głosów.

– Jestem przekonany, że nadchodząca kadencja to szansa nie tylko na kontynuowanie podjętych już przeze mnie działań, ale również możliwość przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Uczelni, tak oczekiwanych przez nasze środowisko. Moim celem jest dążenie do doskonałości akademickiej i rozwoju instytucji. Uważam, że nasza Uczelnia potrzebuje zarówno lidera, jak i szerokiego wsparcia dla jej lepszego rozwoju – mówi prof. Marek Warzecha i dodaje, że priorytetem będzie dla niego rozwój Uczelni poprzez pozyskiwanie dofinansowań. – Musimy utrzymać to, co mamy – kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie. Musimy bardzo mocno skoncentrować się na rozwoju Uczelni i na pozyskaniu środków zewnętrznych – dodaje.

Zgodnie ze statutem Uczelni, aby wybory rektora Politechniki Częstochowskiej mogły się odbyć, potrzebna jest obecność co najmniej 2/3 liczby elektorów. Kandydat na to stanowisko wybierany jest bezwzględną większością głosów. Jeśli w wyniku głosowania na jednego kandydata nie otrzymał on więcej niż połowę ważnych głosów, posiedzenie kolegium elektorów zamyka się i proces wyborczy zaczyna się od etapu zgłaszania kandydatów na rektora do rady uczelni.

W związku z wyborami w godz. 8:00-11:00 będą obowiązywać godziny rektorskie dla całej społeczności akademickiej. Nowy rektor oraz nowo powołany Senat uczelni obejmą swoje funkcje od kolejnego roku akademickiego. 1 września 2024 roku rozpocznie się więc 4-letnia kadencja nowego rektora.

  • mz
Najnowsze artykuły