Które częstochowskie placówki uczą się w sposób zdalny?

29.11.2021

Które częstochowskie placówki uczą się w sposób zdalny?

W kolejnych placówkach oświatowych wprowadzono naukę zdalną. Wszystko przez to, że u uczniów i pracowników wykryto zakażenie COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie grup w następujących jednostkach oświatowych:

– klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 2 XII;
– klasa Va w SP 29 przy ul. Rocha – do 2 XII;
– klasa Va w SP 31 przy ul. PCK – do 2 XII;
– klasa Va w Prywatnej Lingwistycznej Szkole Podstawowej przy ul. Michałowskiego – do 2 XII;
– klasa Va oraz Vb w SP Akademii Soward przy ul. Legionów – do 2 XII;
– klasa Ia w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 2 XII;
– klasa IIIc-g w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 2 XII;
– klasa If/h w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 2 XII;
– klasa IIIc oraz IIIh w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei T.Kościuszki – do 2 XII;
– klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 3 XII;
– klasa IIc w SP 13 przy ul. Wręczyckiej – do 3 XII;
– klasa IIIa w SP 2 przy ul. Baczyńskiego – do 3 XII;
– klasa VIIb w SP 40 przy alei Jana Pawła – do 3 XII;
– klasa Ia w SP 42 przy alei Armi Krajowej – do 3 XII;
– klasa Ie oraz IId w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei T.Kościuszki – do 3 XII;
– klasa IIIa w Zespole Szkół im W.Andersa przy ul. Targowj – do 3 XII;
– klasa IVc w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 3 XII;
– klasa IVi w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 3 XII;
– klasa IId w Zespole Szkół im J.Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 3 XII;
– klasa IIf w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 3 XII;
– klasa Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Najświętszej Maryi Panny – do 3 XII;
– wszystkie klasy w Zespole Szkól im W.S Reymonta przy ul. Krakowskiej – do 3 XII;
– grupa Żabek w MP 13 przy ul. Gwiezdnej – do 4 XII;
– klasa VIIc w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 5 XII;
– klasa Ia w I Liceum Ogólnokształcącym przy alei Kościuszki – do 5 XII;
– klasa IIa w IV Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Najświętszej Maryi Panny – do 5 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

  • kg
Najnowsze artykuły