escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
…ku pamięci Powstańców Warszawskich

03.08.2021

…ku pamięci Powstańców Warszawskich

1 sierpnia w Częstochowie, podobnie jak w wielu miastach Polski, o godz.17.00 zawyły syreny. W ten sposób rozpoczęły się uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę rozpoczęcia największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.

Niedzielne uroczystości zainaugurowała uroczysta msza św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeszli przed Pomnik Nieznanego Żołnierza w Alei Sienkiewicza, gdzie odbyła się część oficjalna.

Wśród częstochowianek i częstochowian biorących udział w uroczystościach była też Bogumiła Rankowska-Kulik, dziś jedyna żyjąca uczestniczka Powstania mieszkająca w naszym mieście. Z urodzenia poznanianka, brała udział w walkach konspiracyjnych Warszawskiego Oddziału Armii Krajowej – V Oddział, pluton Radio. W Powstaniu Warszawskim – jako plutonowa „Wiśka” pełniła funkcję łączniczki AK przy radiostacji Komendy Obszaru. Po upadku Starówki, jej rodzice i najmłodsza siostra Marylka wraz z wielką rzeszą uchodźców znaleźli się w Częstochowie. Ona sama i jej bracia, podobnie jak wielu innych żołnierzy AK, zostali wywiezieni do obozów jenieckich na terenie Niemiec. Przeszła przez trzy stalagi. Ostatni z nich, w Oberlangen, 12 kwietnia 1945 r. został wyzwolony przez oddział dywizji gen. Stanisława Maczka. Do kraju wróciła w 1946 r. Swoich rodziców odnalazła u krewnych w Częstochowie, gdzie znaleźli schronienie po opuszczeniu zrujnowanej Warszawy. W naszym mieście skończyła studia i założyła rodzinę. W 2017 została odznaczona wyróżnieniem „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

Organizatorem niedzielnych uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Amii Krajowej Okręgu Częstochowskiego oraz Urząd Miasta Częstochowy.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły