Ku pamięci zamordowanych pod Apolonką

09.11.2018

Ku pamięci zamordowanych pod Apolonką

Związek Kombatantów w Częstochowie zorganizował uroczystość upamiętnienia 49 osób zamordowanych przez hitlerowców w 1940 r., w lasach pod Apolonką na terenie gminy Janów. Młodzi ludzie zginęli tylko dlatego, że byli Polakami… Mord zrealizowano w ramach hitlerowskiej akcji AB mającej na celu zniszczenie polskiej inteligencji.

Ks. Ryszard Marciniak odmówił modlitwę i poświęcił tablicę upamiętniającą tamte bolesne wydarzenia. Przed głazem narzutowym złożono wieńce, kwiaty i znicze. Głos zabrał kapitan WP Tadeusz Muszyński ze Związku Kombatantów. To właśnie w tym miejscu zginęli jego bracia… Mówiąc o bolesnych dla niego wydarzeniach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia tego miejsca straceń, a w szczególności Starostwu Powiatowemu w Częstochowie w osobach byłego Starosty Andrzeja Kwapisza i obecnego Starosty Krzysztofa Smeli, a także byłej Radnej Powiatu Marzenie Maniszewskiej, Romanowi Gębusiowi i Anecie Huras-Skorupie. Gorące słowa podziękowania za dbałość o miejsca straceń skierował do wójt gminy Janów Joanny Ścigaj, która wraz z Przewodniczącym Rady Stefanem Zatońskim i radnymi gminy Janów Henrykiem Srokoszem oraz Adamem Ucieklakiem złożyli kwiaty i znicze. Na uroczystości obecna była także delegacja Starostwa Powiatowego w Częstochowie, które ufundowało tablice pamiątkową. Poza tym przybyli również uczniowie szkół w Janowie i Piasku wraz z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych, a także Dyrektor Biblioteki w Janowie Justyna Siemion i pani sołtys z Apolonki. W uroczystości wziął także udział Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich Adam Markowski, Ewa Ucieklak z Izby Rolniczej w Częstochowie i pracownicy Urzędu Gminy z Janowa. Zebrani wspólnie z młodzieżą odśpiewali hymn oraz pieśni patriotyczne. W ten sposób oddano hołd bestialsko pomordowanym udając się kolejno na miejsca straceń.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Janów
Najnowsze artykuły