„Lato z CEMEX” dla dzieci i seniorów w Rędzinach i Mstowie

06.09.2021

„Lato z CEMEX” dla dzieci i seniorów w Rędzinach i Mstowie

Okres pandemii nie sprzyja spotkaniom i innym formom wspólnego spędzania czasu. Z powodu ograniczeń cierpią zwłaszcza dzieci i seniorzy. Właśnie z myślą o nich CEMEX Polska zorganizował letnie warsztaty i spotkania integracyjne. Oferta programu „Lato z CEMEX” była skierowana do mieszkańców gmin: Rędziny i Mstów.

W ramach programu dzieci z podczęstochowskich gmin wzięły udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych.

Grupa półkolonijna z Konina k. Rudnik uczestniczyła w warsztatach pt. „Eksperymenty”, przygotowanych we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie. Uczestnicy zajęć samodzielnie przeprowadzali doświadczenia naukowe, przekonując się, jak ciekawe są nauki przyrodnicze. Z kolei dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach uczestniczyły w zajęciach „Bezpieczne lato z CEMEX”. Poznawały m.in. metody udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym, a także zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w lesie i podczas poruszania się po drodze.

Dzięki warsztatom realizowanym pod okiem specjalistów i pedagogów, najmłodsi mieszkańcy okolic Rudnik zdobyli nową wiedzę i umiejętności. Wszystkie zajęcia odbywały się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Seniorzy brali udział w zajęciach edukacyjno-integracyjnych, odbywających się na terenie wyłączonego z eksploatacji Kamieniołomu Lipówka. W warsztatach botanicznych i zielarskich uczestniczyło w sumie ponad 80 osób – członkinie i członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła nr 19 w Mstowie oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnikach. Zapoznali się oni z występującymi na terenie Kamieniołomu roślinami leczniczymi – w tym z ich właściwościami oraz możliwościami zastosowania.

Każdego dnia po części edukacyjnej seniorzy brali udział w spotkaniach przy ognisku. Uczestniczył w nich także dr Adam Jaruga, dyrektor szkoły w Koninie, który przybliżył obecnym historię regionu Rudnik, w tym wydobycia kamienia wapiennego oraz produkcji cementu.

– Poprzednie miesiące były trudne zarówno dla osób w wieku senioralnym, jak i dla najmłodszych. Szkoły przez wiele tygodni pozostawały zamknięte, a dzieci uczyły się zdalnie, pozbawione kontaktu z rówieśnikami. Z kolei seniorzy, z obawy przed zachorowaniem, bardzo często się izolowali. Duża potrzeba spotkań i wspólnego spędzania czasu w tych grupach wiekowych znalazła odzwierciedlenie w aktywnościach zaplanowanych w ramach programu „Lato z CEMEX”. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu zostały zaplanowane z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli lokalnej społeczności – wyjaśnia Agnieszka Rutkowska, Specjalistka ds. Wpływu Społecznego w CEMEX Polska, Członkini Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły