Lista klas uczących się w sposób zdalny coraz dłuższa

08.12.2021

Lista klas uczących się w sposób zdalny coraz dłuższa

Niemal z dnia na dzień rośnie liczba grup przedszkolnych oraz klas w częstochowskich placówkach oświatowych, które z powodu koronawirusa uczą się w sposób zdalny.

 

Obecnie zdalnie uczą się w Częstochowie:

– klasa VIb w SP 2 przy ul. Baczyńskiego – do 9 XII;
– klasa VIIa w SP 11 przy ul. Festynowej – do 9 XII;
– klasa VIa w SP 31 przy ul. PCK – do 9 XII;
– klasa VIIIa w SP 35 przy ul. Ogrodowej – do 9 XII;
– klasa I w SP 46 przy ul. Szamotowej – do 9 XII;
– klasa IIIa w Lingwistycznej SP przy ul. Michałowskiego – do 9 XII;
– klasa IIIc w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rejtana – do 9 XII;
– klasa IIc w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 9 XII;
– klasa IIg oraz IIIi w IV Liceum Ogólnokształcącym przy alei NMP – do 9 XII;
– klasa IIId w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej – do 9 XII;
– klasa IId w VIII Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Worcella – do 9 XII;
– klasa IIIgta w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella – do 9 XII;
– klasa IVaTS w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. św. Augustyna – do 9 XII;
– klasa IIab w Technikum Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 9 XII;
– grupa Słoneczek i Biedronek w MP 12 przy ul. Broniewskiego – do 10 XII;
– grupa Wisienek w MP ,,Niebiańskie Nutki” przy ul. Krakowskiej – do 10 XII;
– klasa IIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 10 XII;
– klasa Vb oraz VIIc w SP 26 przy ul. Rakowskiej – do 10 XII;
– klasa IVa, VIIIb w SP 30 przy ul. Ludowej – do 10 XII;
– klasa IIIa oraz VIIb w SP 31 przy ul. PCK – do 10 XII;
– klasa VIIc w SP 32 przy ul. K. Przerwy – Tetmajera – do 10 XII;
– klasa IIb w SP 36 przy ul. Kasztanowej – do 10 XII;
– klasa IIa w SP 40 przy alei Jana Pawła II – do 10 XII;
– klasa VIIb w SP 42 przy alei Armii Krajowej – do 10 XII;
– klasa VIIIa w SP 48 przy ul. Schillera – do 10 XII;
– klasa IIIe, Vc oraz VIIIb w SP 53 przy ul. Orkana – do 10 XII:
– klasa Va i Vb w Niepublicznej SP PINOKIO przy ul. Warszawskiej – do 10 XII;
– klasa IV, V ,VII ,VIII w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej I Stopnia – do 10 XII;
– klasa IIa w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego – do 10 XII;
– klasa If w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Nowowiejskiego – do 10 XII;
– klasa Id w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 10 XII;
– klasa IIe oraz IIIfp w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 10 XII;
– klasa IIa, IIIb5, IIIe oraz IVa w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – do 10 XII;
– klasa II i IV w Zespole Szkół Technicznych przy alei Jana Pawła II – do 10 XII;
– klasa Ib, Ic oraz Id w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego – do 10 XII;
– klasa IVh w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 10 XII;
– klasa IIIjgm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 11 XII;
– grupa Motylków w MP 44 przy ul. Gilowej – do 12 XII;
– klasa VI w SP 22 przy ul. Żabiej – do 12 XII;
– klasa VIIa w SP 41 przy ul. Okólnej – do 12 XII;
– klasa IIIa i IIIb w SP 50 przy ul. Starzyńskiego – do 12 XII;
– klasa IIs w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 12 XII;
– klasa IVjcm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 12 XII;
– grupa Żabek i Biedronek w MP 33 przy ul. Focha – do 13 XII;
– klasa Va w SP 1 przy ul. Księżycowej – do 13 XII;
– klasa IVb w SP 17 przy alei Wojska Polskiego – do 13 XII;
– klasa IIb w SP 26 przy ul. Rakowskiej – do 13 XII;
– klasa VIIIc w SP 29 przy ul. Rocha – do 13 XII;
– klasa VIIb w SP 30 przy ul. Ludowej – do 13 XII;
– klasa Vb w SP 54 przy ul. Kukuczki – do 13 XII;
– klasa II, IIIb i VI w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej I Stopnia – do 13 XII;
– klasa IIIc w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 13 XII;
– klasa IIb w IV Liceum Ogólnokształcącycm przy alei NMP – do 13 XII;
– klasa IIIj w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 13 XII;
– klasa Idkn w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ul. Targowej – do 13 XII;
– klasa IVg w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 13 XII;
– klasa VII a w SP 25 przy ul. Rędzińskiej – do 16 XII;
– klasa Va w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 16 XII;
– klasa Ib w Zespole szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – do 16 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

W Częstochowie zostało w pełni zaszczepionych do tej pory ok. 125 tysięcy osób, czyli 57,5% ogółu mieszkańców.

  • kg
Najnowsze artykuły