Lista oddziałów przedszkolnych i klas, które uczą się w sposób zdalny

10.12.2021

Lista oddziałów przedszkolnych i klas, które uczą się w sposób zdalny

Prezentujemy wykaz klas i grup przedszkolnych w częstochowskich placówkach oświatowych, które obecnie – z powodu przypadków koronawirusa uczą się zdalnie.

Obecnie zdalnie uczą się w Częstochowie:

– grupa Biedronek w MP 20 przy ul. Wierzbowej – do 11 XII;
– klasa IIIjgm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 11 XII;
– grupa Motylków w MP 44 przy ul. Gilowej – do 12 XII;
– klasa VI w SP 22 przy ul. Żabiej – do 12 XII;
– klasa VIIa w SP 41 przy ul. Okólnej – do 12 XII;
– klasa IIIa i IIIb w SP 50 przy ul. Starzyńskiego – do 12 XII;
– klasa IIs w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 12 XII;
– klasa IVjcm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 12 XII;
– klasa II Technikum w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa – do 12 XII;
– grupa Żabek i Biedronek w MP 33 przy ul. Focha – do 13 XII;
– klasa Va w SP 1 przy ul. Księżycowej – do 13 XII;
– klasa VIIc w SP 12 przy ul. Warszawskiej – do 13 XII;
– klasa IVb w SP 17 przy alei Wojska Polskiego – do 13 XII;
– klasa V oraz VII w SP22 przy ul. Żabiej – do 13 XII;
– klasa IIb w SP 26 przy ul. Rakowskiej – do 13 XII;
– klasa VIIa oraz VIIIc w SP 29 przy ul. Rocha – do 13 XII;
– klasa VIIb w SP 30 przy ul. Ludowej – do 13 XII;
– klasa Vb w SP 54 przy ul. Kukuczki – do 13 XII;
– klasa II, IIIb i VI w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej I Stopnia – do 13 XII;
– klasa IIIc w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 13 XII;
– klasa IIb oraz IIIbg w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego – do 13 XII;
– klasa IIb w IV Liceum Ogólnokształcącycm przy alei NMP – do 13 XII;
– klasa IIIj w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości – do 13 XII;
– klasa Idkn w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ul. Targowej – do 13 XII;
– klasa IIc w Zespole szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 13 XII;
– klasa IA, IP oraz IVg w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 13 XII;
– grupa Biedronek w MP 43 przy ul. Czecha – do 16 XII;
– grupa Żabek w MP 3 przy ul. Focha – do 16 XII;
– grupa Żabek w MP 6 przy ul. Sosnowej – do 16 XII;
– klasa IVc w SP 13 przy ul. Wręczyckiej – do 16 XII;
– klasa VII a w SP 25 przy ul. Rędzińskiej – do 16 XII;
– klasa Va w SP 34 przy ul. Dąbrowskiej – do 16 XII;
– klasa Va w SP 38 przy ul. Sikorskiego – do 16 XII;
– klasa IIIa w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej – do 16 XII;
– klasa Ib oraz IId w Zespole szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – do 16 XII;
– klasa IIa w SP 36 przy ul. Kasztanowej – do 17 XII;
– klasa Va w SP 48 przy ul. Schillera – do 17 XII;
– klasa IIIj w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej – do 17 XII;
– klasa IIIP w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym LIDER przy ul. Jana III Sobieskiego – do 17 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły