MF proponuje redukcję niższej stawki PIT z 17 do 12 proc.

24.03.2022

MF proponuje redukcję niższej stawki PIT z 17 do 12 proc.

Ministerstwo Finansów proponuje redukcję, od 1 lipca 2022 r., niższej stawki PIT z 17 do 12 proc. Zmiana obejmie podatników uzyskujących dochody do 120 tys. zł, a więc tych z pierwszego przedziału skali podatkowej – podał resort finansów w czwartek

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Według wyliczeń resortu niższa stawka będzie oznaczać obniżenie podatku o 29,4 proc. a więc o jedną trzecią.

„Wszystkie zmiany w systemie podatkowym, które w tej chwili wprowadzamy, są albo korzystne albo neutralne dla podatników; nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy na tych zmianach stracą w stosunku do systemu, który dziś obowiązuje” – powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, obniżka stawki będzie dotyczyć podatników rozliczających się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie zmiany obejmą 25 mln podatników.

Według resort finansów rozwiązania wprowadzone na początku roku miały sprawić, że podatku nie zapłaci 6,7 mln podatników. Nowe, zaprezentowane w czwartek, mają skutkować tym, że podatku nie będzie płacić aż 15,2 mln podatników.

Zniknie za to tzw. ulga dla klasy średniej, a więc rozwiązanie wprowadzone na początku roku, które budziło najwięcej kontrowersji. Jednakże, jak zastrzegł Artur Soboń, niektórzy podatnicy będą mogli z tego rozwiązania skorzystać.

„Przy splocie różnego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych, jeden na tysiąc podatników może być potencjalnie osobą, dla której zbieg – na przykład ulgi dla klasy średniej z innymi ulgami – byłby bardziej korzystny” – powiedział Soboń. W takim przypadku system e-PIT przy rozliczeniu rocznym w przyszłym roku wskaże, że takie rozliczenie mogłoby być dla nich bardziej korzystne i rozliczy je zgodnie z parametrami, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Z przepisów podatkowych znikną także ulga na zabytki (od 2023 r.) oraz rozwiązania związane z abolicją podatkową.

Zmienią się metody rozliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Polski Ład wprowadził zasadę, że nie można odliczyć składki zdrowotnej ani od dochodu, ani od podatku, ani od podstawy opodatkowania. Nowe rozwiązania to zmieniają.

Liniowcy będą mogli odliczyć maksymalnie do 8,7 tys. zł od dochodu. W przypadku osób rozliczających się z użyciem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodu będzie można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową będą mogły odliczyć 19 proc. zapłaconej składki od podatku. Wg resortu finansów, ta zmiana obejmie 1,4 mln osób.

Resort finansów zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Wróci możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem (w miejsce ulgi w wysokości 1,5 tys. zł). W rezultacie samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Resort chce także zwiększenia kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Poza tym renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. Poza tym ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie, co sprawi, że od zasiłków nie będzie podatku do ustalonego w tych ulgach limitu.

MF zmienia także zasady stosowania kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego w przypadku podatników mających więcej niż jedno źródło dochodów. Będą oni mogli upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). W przypadku pierwszej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. To sprawi, że wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Poza tym zniknąć ma podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r.

Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział rozpoczęcie konsultacji społecznych proponowanych zmian w podatkach.

„Konsultacje i dialog rozpoczynają się dzisiaj, z wywieszeniem projektu zmian podatkowych wraz z uzasadnieniem i z ocenami skutków regulacji na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Wszystkie uwagi będziemy traktować bardzo serio (…), drobna zmiana może mieć poważne skutki; zawsze w czasie takich konsultacji będą pojawić się rzeczy, na które powinniśmy mocniej zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie” – powiedział Soboń.

Zmiany podatkowe – według planów Ministerstwa Finansów – mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. (PAP)

  • Marek Siudaj/ms/ aop/ wkr/ mmu/
Najnowsze artykuły