Miasto aplikuje o środki z Polskiego Ładu. W planach przebudowa stadionu i remont drogi

06.08.2023

Miasto aplikuje o środki z Polskiego Ładu. W planach przebudowa stadionu i remont drogi

Częstochowa stara się o pozyskanie środków z kolejnych edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Magistrat złożył ostatnio wnioski o sfinansowanie przebudowy odcinka alei Pokoju, modernizację stadionu lekkoatletycznego oraz nowych pracowni gastronomicznych.

 

Przebudowa odcinka alei Pokoju

Projekt drogowy został złożony do programu inwestycji strategicznych służącemu rozwojowi stref przemysłowych. – Inwestycja ma objąć przebudowę odcinka alei Pokoju (od ronda Reagana do ronda Szwejkowskiego) długości ok. 1 km  wraz z modernizacją wiaduktu nad torami kolejowymi. Projekt pozwoli na lepsze skomunikowanie terenów przemysłowych, w tym gruntów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obszary Kusięcka i Korfantego) z drogami krajowymi DK-91, DK-43 i DK-46 – informuje Urząd Miasta Częstochowy. Szacowany koszt inwestycji to 40 mln zł. Miasto wnioskuje o 39,2 mln zł, ponieważ wkład własny miasta ma wynieść minimum 2%.

 

Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

Druga inwestycja to modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Dąbrowskiego. W ramach tego projektu mogą powstać dodatkowo czterotorowe bieżnie z nawierzchni tartanowej w trzech innych lokalizacjach na terenie Częstochowy. – Zakres modernizacji istniejącego obiektu lekkoatletycznego obejmuje m.in. wymianę całej nawierzchni tartanowej wraz ze strefami bezpieczeństwa (powierzchnia ok. 6,8 tys. m2), wykonanie linii zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wymianę krawężnika przy torze oraz systemu odwodnienia bieżni – wymienia częstochowski magistrat i wyjaśnia, że zmiany te są niezbędne dla organizacji certyfikowanych zawodów lekkoatletycznych, a także poprawy warunków treningu dla lekkoatletów oraz sportowców-amatorów. Szacunkowy koszt inwestycji to 7,5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 7,35 mln zł. Miasto ma skierować prośbę o wsparcie złożonego w poniedziałek wniosku do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

 

Nowe pracownie gastronomiczne

Trzecią planowaną inwestycją jest przebudowa budynku na potrzeby pracowni gastronomicznych dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie. – W ramach inwestycji w nieużytkowanym obecnie budynku mają powstać pracownie praktycznej nauki zawodu. W projekcie jest m.in. wymiana posadzek, okien i drzwi, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, podwieszanych sufitów i nowego oświetlenie wraz z instalacjami elektrycznymi. Zaplanowano docieplenie stropodachu oraz zakupienie wyposażenia pracowni – informuje Urząd Miasta. Planowany koszt tej inwestycji to 1,5 mln zł. Miasto aplikuje o 98% przewidywanych kosztów inwestycji, czyli 1,47 mln zł.

Dwie ostatnie inwestycje zostały zgłoszone do programu przewidującego wsparcie dla gmin, na obszarze których dawniej istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli tzw. PGR-y, gdzie limity wsparcia dla maksymalnie dwóch wniosków wynoszą 8 i 2 mln zł dofinansowania.

 

 

  • oprac. pn
Najnowsze artykuły