Miasto chce dać pieniądze częstochowskich uczelniom

12.02.2022

Miasto chce dać pieniądze częstochowskich uczelniom

Do 21 marca można składać wnioski o przyznanie środków w ramach miejskiego programu „Akademicka Częstochowa”. Jego adresatem są lokalne szkoły wyższe.

To już kolejna edycja programu „Akademicka Częstochowa”. – Dotacje zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mówi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. A to cały wachlarz kwestii, którymi zajmują się uczelnie – od prowadzenia kształcenia na studiach (także podyplomowych), kształcenia doktorantów i uczelnianych kadr, przez działalność naukową, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki, po prowadzenie domów studenckich czy stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w tym, co uczelnia ma do zaoferowania – informuje biuro prasowe magistratu.

W ubiegłych latach dotacje ,,Akademickiej Częstochowy” pozwoliły m.in. doposażyć sale dydaktyczne, zakupić symulator samochodu napędzanego ogniwami paliwowymi, utworzyć Uniwersyteckie Centrum Wirtualnej Rzeczywistości czy zbudować łazik marsjański – konstrukcję, za którą na ekipę studencką Politechniki Częstochowskiej spłynęło wiele pochwał i laurów…

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły