Miasto chce sięgnąć po kasę z rządu. Złożyło pięć kolejnych projektów

18.02.2022

Miasto chce sięgnąć po kasę z rządu. Złożyło pięć kolejnych projektów

Częstochowa wystąpiła o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Chce je wydać na realizację pięciu projektów. Dwa z nich są drogowe – chodzi o połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską oraz budowę ul. Obrońców Westerplatte w kierunku szpitala na Parkitce. Pozostałe to odnowienie części Promenady Niemena, rewitalizacja placu Pamięci Narodowej i modernizacja stadionu Skry.

W obecnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów, na proponowane przez nie same przedsięwzięcia, ma trafić – według rządowych zapewnień – ponad 22 miliardy złotych.  Samorządy mogą składać po trzy wnioski.

– Z uwagi na konflikt Rządu z Unią Europejską ciągle nie wiemy, kiedy możliwe będzie skorzystanie z nowych środków unijnych. Liczymy więc na razie na dofinansowanie z programu, który ma stanowić częściową rekompensatę utraty dochodów samorządu w efekcie Polskiego Ładu – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Pierwsze dwa projekty dotyczą zadań drogowych. Jeden to budowa przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej. – Zasadniczym celem jest tu odciążenie ścisłego centrum miasta (w tym alei NMP oraz alei Wolności) oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch (obecnie przez centrum miasta) – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. Częstochowa chciałaby otrzymać na ten cel niemal 59 mln 600 tys. zł (deklarując wkład własny w wys. ponad 3 mln 100 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania szacowanej na 62 mln 730 tys. zł).

Warto wspomnieć, że projekt ten został złożony ponownie. Dlaczego? Bo w poprzednim rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jesienią 2021 roku został odrzucony.

Drugi drogowy wniosek dotyczy budowy ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej.  – Chodzi tu o nowe połączenie międzydzielnicowe i poprawę ogólnych warunków komunikacyjnych w tym rejonie miasta, zmniejszenie ruchu na sąsiednich ulicach, a także – co nieocenione np. w sytuacjach kryzysowych – zapewnienie alternatywnego dojazdu do szpitala na Parkitce – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj. Planowany zakres robót obejmie m.in. przebudowę aż czterech skrzyżowań oraz stworzenie podziemnego przejścia pieszo-rowerowego. Przewidywana wartość zadania to 35 mln zł – Częstochowa wnioskuje o 30 mln; resztę chce pokryć z własnych środków.

Poza tym miasto chciałoby wydać rządowe pieniądze na modyfikację ok. 400-metrowego odcinka Promenady Niemena (od strony linii tramwajowej). – Promenada wzbogaciłaby się o elementy wychodzące naprzeciw potrzebom sygnalizowanym podczas konsultacji społecznych, a także te, na które projektantów naprowadziły analizy w terenie. W efekcie zyskałaby bardziej współczesny charakter (ma bowiem już ponad 40 lat i nigdy nie była gruntownie odnawiana). Powstałaby m.in. nowa strefa wejściowa, ,,dog park”, ruch pieszy oddzieliłby się bezpiecznie od coraz intensywniejszego ruchu rowerowego, zyskałaby znacznie roślinność – dzięki uzupełnieniom bądź przemodelowaniu układu części zieleni – tłumaczy Włodzimierz Tutaj. Całość ma kosztować 5 mln 570 tys. zł. Miasto chciałoby otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 mln zł.

Ze środków PGR Polskiego Ładu – czyli osobnej puli przeznaczonej dla jednostek samorządowych, w których działały zlikwidowane w wyniku transformacji systemowej przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) – Częstochowa chce odnowić i zazielenić plac Pamięci Narodowej – zmniejszyć o ok. 20% ilość granitu na rzecz roślinności, w tym nowych platanów. Planuje się zasadzenie krzewów, bylin oraz żywopłotów. Inwestycja ma kosztować 1 mln zł. Miasto wystąpiło o 980 tys. zł z funduszy rządowych.

Ostatni wniosek, także z puli PGR, dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej stadionu „Skry” przy ul. Loretańskiej. Jeśli fundusze Polskiego Ładu zostaną na ten cel przyznane, jest szansa na nową nawierzchnię boiska z podgrzewaniem płyty, trybunę, nowoczesne oświetlenie oraz niezbędne przesunięcie boiska. Teren wokół obiektu będzie przeorganizowany, z wydzieleniem parkingów. Szacunkowa wartość takiej inwestycji to 5 mln 102 tys. zł. Miasto aplikuje o 5 mln zł, pozostałą kwotę chcąc pokryć wkładem własnym.

  • kg
Najnowsze artykuły